Min baggrund

Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2005 med speciale i reflekterende processer.

Autoriseret af psykolognævnet i 2008. Specialist i Klinisk Psykologi og Gerontopsykologi (Ældrepsykologi) 2019

Uddannet i kognitive, systemiske og narrative metoder.

Trænet siden 2007 i narrative, eksistentielle og hypnoterapeutiske metoder hos Grethe Bruun.

2020/2021 Diplomuddannelse i hypnose ved  Dansk Selskab for Klinisk Hypnose

 

Viden, erfaring og ekspertise omkring supervision af tværfaglige teams.

Ekspertise indenfor

 • demensområdet
 • rådgivning af pårørende på demensområdet,
 • reminiscensterapi og erindringsformidling,
 • samtaler med ældre om angst, sorg, depression og eksistentielle kriser
 • supervision.

Stor erfaring med samtaleterapi, rådgivning og supervision af medarbejdere.  Har støttet adskillige klienter med stress, angst, depression og kriser.

Aktiv i styrelsen i Selskab for gerontopsykologi under Dansk Psykologforening.

Deltagelse i forsknings- og evalueringsprojekter omhandlende erindringsformidling på museum Den Gamle By ved CON AMORE Center for selvbiografisk hukommelsesforskning, Aarhus Universitet.

Publikationer:

Reminscens - Samvær og livskvalitet i demensomsorgen. Kap 9 At skabe gode dage Gerontologisk Selskab 2016  http://gerodan.dk/nb/at-skabe-gode-dage/

Kap 9 Viden og Udvikling. I: Geriatri - Grundbog til sygeplejefaget. FADL'S forlag 2019

Se videnskabelige publikationer på dette link: Aarhus Universitet

Interviews

Genstande er en genvej til fortiden. Aarhus Stifttidende 26. april 2017 http://stiften.dk/aarhus/Genstande-er-en-genvej-til-fortiden/artikel/450182

Dansen med demensen. Psykologernes fagmagasin P 2016 (3) http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18894.pdf

Gammel i gårde. Psykolog Nyt 2013 (10) http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18170.pdf

 

Psykisk førstehjælp

Jeg er uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden. Kontakt mig gerne for at høre nærmere.

Jeg afholder mest disse kurser for organisationer eller netværk. Der kan være op til 20 deltagere pr kursus.

 

Psykisk Førstehjælp grundkurset består af et 12 timers træningsprogram og indeholder undervisning omkring depression, angst, psykoser og misbrug samt flere psykiske krisetilstande som selvmord, selvskade, panikangst og traumatiske hændelser.

Det foregår over to eller fire dage. På kurset får deltagerne en manual, der udgør grundlaget for undervisningen og træningen.

 

Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen, er et grundkursus tilført et stressmodul og indebærer ialt  14 undervisningstimer.

 

Psykisk Førstehjælp til Unge er et særligt tilrettelagt kursus målrettet voksne, der arbejder med unge i alderen ca 15 - 25 år.

Kurset indeholder udover temaerne fra grundkurset også et modul om spiseforstyrrelser og er på 14 undervisningstimer.

 

Jeg er rigtig glad for at undervise på disse kurser -  hvor formidling af viden nedbryder tabuer og afstigmatiserer psykisk sygdom.

Læs mere om Psykiatrifonden og Psykisk Førstehjælp her.

Velkommen

Som autoriseret psykolog (cand. psych.) tilbyder jeg samtaler og psykologisk rådgivning.

Jeg er specialist i Klinisk Psykologi og Gerontopsykologi (Ældrepsykologi).

Jeg tilbyder supervision til kommuner og institutioner samt supervision af psykologer til autorisation og specialistuddannelse i Gerontopsykologi.

Jeg har særlig kompetence og interesse indenfor:

 • Angstlidelser 
 • Kriser og sorg
 • Smertehåndtering
 • Rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende 
 • Kognitiv stimulation og reminiscens ved demenssygdomme
 • Livskvalitet og meningsfuld kommunikation i kontakten til mennesker med svær demens
 • Supervision af tværfaglig personale

Ved siden af arbejdet i min praksis er jeg ansat i en deltidsstilling som psykolog i Horsens Kommunes demensteam. Jeg har tidligere haft ansættelse i ældrepsykiatrien ved Regionspsykiatri Vest. Desuden er jeg løbende involveret i forksnings projekter omkring selvbiografisk hukommelse og demens ved CON AMORE  (Aarhus Universitet).

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og en del af samarbejdsfællesskabet i Ældrepsykologisk Klinik http://www.aeldrepsykologiskklinik.dk/psykolog-for-aeldre/

 

Jeg har ikke aftale med sygesikringen. Find en psykolog med ydernummer her: www.psykologeridanmark.dk